Yoga Vidya Rotterdam – 2 jarige Yogaopleiding

De 2-jarige Yoga Docen­ten Oplei­ding geeft je de gele­gen­heid grote per­so­on­lijke veran­de­rin­gen te ver­we­zen­li­jken en je volle­dige poten­tieel te ontdekken.De Yoga Docen­ten Oplei­d­ing omvat inten­sieve beoe­fen­ing van Hatha Yoga, Kun­dalini Yoga, Raja Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga en Karma Yoga. De tra­di­tionele, klassieke ken­nis van deze zes paden wordt gecom­bi­neerd met de mod­erne weten­schap van van­daag — gezond­heid, genez­ing en anatomie. Yoga Vidya, Europa’s meest toon­aangevende opleidings-instituut voor yoga docen­ten. Yoga Vidya biedt jou een solide oplei­d­ing met een erk­end cer­ti­fi­caat (Yoga Alliance)

Share this event with:
Share on Facebook
Facebook
Email to someone
email
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin